2-01
2-02
2-03
2-04

A PANNONHALMI MAGTÁR

A hazai régi magtárak haszontörténete azt mutatja, hogy évszázadokon keresztül szolgálták gazdáikat, helyet adtak a magból serkenő és magként használt gabonájuknak. Ezek ma többnyire az enyészet lakhelyei. Az, az egy tucat, amelyet magánvállalkozók helyreállítottak, elsősorban kereskedelmi célokat szolgál, alig egy-kettő működik – Szabó Lőrinc soraival – a „mindenség csírájaként” megmentőként, a tudás szellemi „kezelőhelyeként”.

A pannonhalmi Magtár felújításával párhuzamosan már készültek a városrendezési tervek, a megvalósulásukkal azóta befejeződött az új városközpont, a piactér kialakítása. Így a Magtár az új városközpont egyik meghatározó épülete lett. Központi helyre került egy olyan intézmény, amely a tudományos, kulturális és művészeti programokkal kívánja szorosabbra fűzni az emberek közötti együttműködést a kölcsönös megértés, és tolerancia jegyében, a művészetek segítségével.

2-05 2-06